نمونه هایی از برش و حکاکی دستگاه لیزر را می توانید در لینک های زیر مشاهده کنید.(برای مشاهده فیلم ها لطفا فیلترشکن خود را روشن کنید.)

برش لیزر

حکاکی لیزر